Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Müxtəlif / 1802 dəfə baxılıb ]
Şirk qoşulan din Allahın dini deyildir. Birini Allahdan çox istəmək, birinə Allahdan çox inanmaq, birinin sözünü Allahın sözündən üstün tutmaq Allaha şirk qoşmaqdır və Allah onu müşrik adlandırır. O adam özünü müsəlman saysa da, müşrikdir.
[ Aktual / 24037 dəfə baxılıb ]
Əlbəttə onu qədir-qiymət gecəsində Biz endirməyə [başlamışıq]. O qədir-qiymət gecəsinin nə olduğunu bilirsənmi? O qədir-qiymət gecəsi, min aydan daha xeyirlidir. Mələklər, vəhiylə bərabər o gecə enməyə davam edərlər, Rəblərinin izni ilə, həyatın hər sahəsinə aid tərifsiz bir səadətin [formullarını gətirərlər], bu hal, şəfəq doğana qədər davam edər.
[ Müxtəlif / 1802 dəfə baxılıb ]
Şirk qoşulan din Allahın dini deyildir. Birini Allahdan çox istəmək, birinə Allahdan çox inanmaq, birinin sözünü Allahın sözündən üstün tutmaq Allaha şirk qoşmaqdır və Allah onu müşrik adlandırır. O adam özünü müsəlman saysa da, müşrikdir.
[ Aktual / 24037 dəfə baxılıb ]
Əlbəttə onu qədir-qiymət gecəsində Biz endirməyə [başlamışıq]. O qədir-qiymət gecəsinin nə olduğunu bilirsənmi? O qədir-qiymət gecəsi, min aydan daha xeyirlidir. Mələklər, vəhiylə bərabər o gecə enməyə davam edərlər, Rəblərinin izni ilə, həyatın hər sahəsinə aid tərifsiz bir səadətin [formullarını gətirərlər], bu hal, şəfəq doğana qədər davam edər.
[ Ramazan ayi / 8947 dəfə baxılıb ]
Ramazanın son on günündə gecə və gündüz bir məsciddə qalaraq ibadət etməyə itiqaf deyilir. Bu kəlməyə lüğətlərdə həbs etmək, bir yerə yerləşmək, oraya bağlanıb qalmaq mənaları verilir. Bir fiqh termini kimi isə ibadət məqsədi ilə bir məsciddə müəyyən qaydalara riayət edib qalmağı ifadə edir. Yəni Ramazan ayında itiqafa çəkilmək sünnətdir.
[ Aktual / 9354 dəfə baxılıb ]
Namazı biz qıldıq, amma o bizi müsəlman qılmadı.
Niyə?
Çünki bizi dəyişmədi, təmizləmədi. Namazımız ritualdan irəli getmədi ki, bizi meraca yüksəltsin. Biz onu yüksəldə bilmədik ki, o da bizi qanadlarına alıb Allaha aparsın. Göyün yeddi qatına qaldırıb, yerin dərdini unutdursun.
[ Ramazan ayi / 10736 dəfə baxılıb ]
Mənəvi və əxlaqi olaraq hər cür şəhvətin, acgözlüyün, ehtirasın, əsəbin, öfkənin, qızğınlığnının sakitləşib yerini sərinlədən yağışa buraxmasını təmsil edir. Əgər bunlara qarşı özümüzü tuta bilsək arxasından vicdanımızı rahatladan, ruhumuzu sakitləşdirən yağış gələcək. Günaha qarşı özünü tutan insanın mükafatı yağışın sərinliyidir. Çünki günah mömin qəlbə sıxıntı verir. Səbr çətindir. lakin meyvəsi dadlıdır.
[ Ramazan ayi / 11954 dəfə baxılıb ]
“Təqva”-lı olmaq, mübah və halal olanları tərk etmək deyil, sadəcə çox diqqətli və ehtiyatlı davranmaqdır. İndi təsəvvür edək ki, Rəbbimiz bizə Ramazan ayı günlərində halal olan şeylərdən də imtina etməyi buyurub. Hansı ki, ən adi yemək-içmək, şəhvət və qeyri ehtiyaclarımızı normal olaraq edə bilirdiksə, məhz bu ayda “Təqva” xüsusiyyətinə doğru-dürüst yiyələnmək üçün, Rəbbimiz bizə bu cür tərbiyə metodunu seçmişdir. Bu ayı müqəddəs edərək, Uca Tanrımız bizi “təqva” üçün məşq etdirir.
[ Aktual / 12931 dəfə baxılıb ]
İnsanlığın taleyini dəyişən, ona oxumağı, dinləməyi, təslim olmağı öyrədən zaman kəsiyinə, ayların sultanı Ramazan ayına, min aya dəyər olan bir gecə olan Qədr gecəsinə dəyər vermək üçün oruc tutmaq, bu ibadət sayəsində əsl dəyərin nə olduğunu, əsl nemətin mənəviyyat olduğunu anlamaq üçün o gecəni yaşamaq - sözün həqiqi mənasında - YAŞAMAQ lazımdır...
[ Ramazan ayi / 10818 dəfə baxılıb ]
“Ramazanınız mübarək olsun” deyəcəyəm amma Ramazan zatən mübarəkdir. “Xoş gəldin ey Ramazan ayı” deyəcəyəm amma Ramazan həmişə xoş gəlir. İnsanın borcu da Ramazanın bərəkətindən maksimum istifadə etməkdir. Onu xoş qarşılamaq, onu xoş etmək və xoş yola salmaqdır.

"Son Saatın vaxtını gizli tutsam da, hər kəsə etdiyinin qarşılığı verilsin deyə Son Saat mütləq gələcək"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Vaxt öldürmək ən bahalı əyləncədir"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Kəbəni görmək üçün həccə gedənlər Kəbəni görüb geri qayıdarlar..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Bütü tərk et..."

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  DİNİMİZ KİMİN DİNİ?

  QƏDR SURƏSİ

  İTİQAF

  DƏRDİN NƏ?!

  KƏLMƏLƏRİN DÜNYASI

  RAMAZAN: MÜTTƏQİLƏR XİLAS OLAR

  O GECƏ

  RAMAZAN BİR İMKANDIR

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  XOŞ GƏLDİN, AMMA XOŞ GÖRMƏDİN

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZANA GİRƏRKƏN

  LOĞMANIN OĞLU OLMAQ

  SƏN DƏ ÖLDÜNMÜ, DOSTUM?

  TORPAQ KİMİNDİR?

  ÖLÜNCƏ MÜSƏLMAN OLMAQ

  MƏDİNƏ

  QİSSƏDƏN HİSSƏLƏR

  ƏXLAQ  

  "BULANIQLIQ NƏZƏRİYYƏSİ"

  SEVGİ

  YUSİF SURƏSİNDƏN İBRƏTLƏR-1

  ÖRNƏK İNSAN MODELİ

  ÜMMƏT ŞÜURU

  ŞƏRİƏT  

  MƏDİNƏ

  QİSSƏDƏN HİSSƏLƏR

  EV'LİZİNİZMİ?

  QÜSUL, TƏHARƏT, TƏYƏMMÜM

  QURANA GÖRƏ NAMAZ

  TARİX  

  ÖMƏR İBNU'L XƏTTAB DÖNƏMİ: FƏTHLƏR

  XİLAFƏT:ÖMƏR İBNU'L XƏTTAB DÖNƏMİ [2]

  XİLAFƏT: ÖMƏR İBNU'L XƏTTAB DÖNƏMİ [1]

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [5]

  XƏDİCƏ ANAMIZ

  SÜNNƏ  

  PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) NƏYİ DİNLƏYƏRDİ?

  ƏN ÖNƏMLİ İŞLƏR

  PEYĞƏMBƏRƏ (S.A.S) HƏQİQİ MƏHƏBBƏT - ÖZÜNÜ YOXLA!

  PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) BİZİ ODDAN ÇIXARDI

  PEYĞƏMBƏRİ (S.A.S) MÜDAFİƏ ETMƏK ÜÇÜN ONU (S.A.S) TANIMAQ VƏ SEVMƏK LAZIMDIR

  AİLƏ  

  KƏŞF EDİLMƏYİ GÖZLƏYƏN XƏZİNƏLƏR - III YAZI

  KƏŞF EDİLMƏYİ GÖZLƏYƏN XƏZİNƏLƏR - II YAZI

  KƏŞF EDİLMƏYİ GÖZLƏYƏN XƏZİNƏLƏR – I YAZI

  3 YAŞLI ZƏHRA QURANİ-KƏRİMİN 37 SURƏSİNİ ƏZBƏR BİLİR

  ŞƏXSİYYƏTLİ AİLƏYƏ DOĞRU

  ƏQİDƏ  

  Tövhidin üç əsası

  NƏFSİN YEDDİ MƏRHƏLƏSİ

  TƏBLİĞ VƏ DƏVƏT METODLARI

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HƏYATIMIZIN ƏSASI TÖVHİD. 1-ci xütbə

  ELM  

  MƏZHƏBLƏRARASI YAXINLAŞMA VƏ DİALOQA DAİR ON PRİNSİP [1]

  DUAN OLSUN!

  GERÇƏYİN SURƏTİ

  AZƏRBAYCANIN İLK ŞEYXULİSLAMI-Məhəmmədəli Hüseynzadə

  AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ - SEYİD YƏHYA BAKUVİ

  AKTUAL  

  ATA MİRASI

  BİR DƏ GƏLƏCƏKMİ?

  DİN NƏDİR?

  ÜMMƏTİ MUHƏMMƏDİ DƏVƏT

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:25
GÜNƏŞ08:00
ZÖHR [ 4 rükət ]12:51
ƏSR [ 4 rükət ]15:23
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:42
İŞA [ 4 rükət ]19:13
GECƏYARI00:03
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka