Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

DÜŞÜNCƏ GÜNDƏMİ

Bu dünya yiyəsiz qalar
Varı-malı xəzəl olar...

Böyük ölçüdə bax ...  


Ən böyük qatil zamanı öldürəndir.

Böyük ölçüdə bax ...  


Qaynağında Allah olmayan sevgi keçici və uçucu sevgidir.

Böyük ölçüdə bax ...  

Oxumağı bilənə gördüyü hər şey kitabdır.

Böyük ölçüdə bax ...  Ümüdsüzlük inamı, inamsızlıq imanı təhlükəyə atar.

Böyük ölçüdə bax ...  

Ancaq insan deyil, dünya da bir yolçudur.

Böyük ölçüdə bax ...  Bu gün qalan ömrümüzün ilk günüdür.

Böyük ölçüdə bax ...  "Səhv düşəndə yerimiz."

Böyük ölçüdə bax ...  

Iynəsi olmayan pərgar düzgün dairə çəkə bilməz!

Böyük ölçüdə bax ...  Gələr bir-bir, gedər bir-bir, qalar BİR.
Gələn gedər, gedən gəlməz, bu, bir sirr...

Böyük ölçüdə bax ...  


Bəzi suallar cavablardan daha çox öyrədə bilir.

Böyük ölçüdə bax ...  


Hz.Musa Tur dağına getdikdən sonra
buzova tapanlarla,
Hz.Məhəmməd getdikdən sonra
mala mülkə tapanlar arasında
fərq yoxdur.

Böyük ölçüdə bax ...  

Tapmısan, ey qafil, dünya malına,
İnan bir yel əsər, yox olub gedər.

Böyük ölçüdə bax ...  Sevgi azad, ehtiras isə həbs edər.

Böyük ölçüdə bax ...  

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka