Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

ƏQİDƏ
  MÜSƏLMAN VƏ ÇEVRƏSİ

  ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT

  YOLNAMƏ

  İFTİDA – QADININ BOŞANMA HAQQI

  İMAN NÖVBƏTÇİSİ

  NAMAZ VAXTLARI

  AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

  DƏSTƏMAZ

  ÖRTÜNMƏK BİR İBADƏTDİR

  İbadət, İtaət və Əməllərdə Tövhid

  Tövhidin üç əsası

  NƏFSİN YEDDİ MƏRHƏLƏSİ

  TƏBLİĞ VƏ DƏVƏT METODLARI

  MÜVAHHİD MÜSƏLMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  HƏYATIMIZIN ƏSASI TÖVHİD. 1-ci xütbə

  "MÜQƏDDƏS VALENTİN" GÜNÜ

  QOVUŞMAQ ÜÇÜN TƏRK ET!

  İNFAQ NİFAQIN PADZƏHƏRİDİR

  FİQH

  ALLAHA İMAN

  TƏVƏKKÜLSÜZ İNANC?! (2)

  VƏHYƏ İMAN

  TÖVBƏ QAPISININ “AÇARI”

  ALLAHI TANIYIRIQMI?!

  TƏVƏKKÜLSÜZ İNANC?! (1)

  TƏQVA KONTEKSTİNDƏ “NİCAT TAPAN FİRQƏ”

  "MÖMİNLƏR YALNIZ VƏ YALNIZ QARDAŞ OLA BİLƏRLƏR"

  TÖVHİD VƏ MUVAHHİD MÜSƏLMAN

  MÜSƏLMANIN ƏQİDƏSİ - BİR ÇOXLARINI NARAHAT EDƏN SUALLAR VƏ CAVABLAR

  ÖLÜM MƏLƏYİNİN GÖRÜNÜŞÜ

  ÖLÜMÜN SƏRXOŞLUĞU

  CƏNNƏT VƏ CƏHƏNNƏM

  AXİRƏT GÜNÜNƏ NİYƏ İNANIRIQ?

  AXIRƏT NƏDIR?

  ALLAHA ƏN YAXIN OLAN KİMDİR?

  MÖVHUMATLARA İNANMAQ - TƏTƏYYUR

  DUANIN NÖVLƏRİ

  AXİRƏTƏ İMAN

  İMAN VƏ İSLAH

  HƏYADAN ÇIXMAQ İMANDAN ÇIXMAQ KİMİDİR

  İNSANDA İMAN VƏ ETİQAD NİYƏ LAZIMDIR

  HEÇ BİR İNSANIN ƏCƏLİ YUBANMAYACAQDIR

  LƏ İLƏHƏ İLLƏL-LAH - MƏNASI VƏ ŞƏRTLƏRİ

  CƏNNƏTƏ GİRMƏK ÜÇÜN OTUZ SƏBƏB

  AZƏRBAYCANDA SEYİD VAR?

  CƏNNƏT VƏ CƏHƏNNƏM

  TÖVHİD

  BIZ PEYĞƏMBƏRIN AD GÜNÜNÜ KEÇIRMƏLIYIKMI?

  QIYAMƏT VƏ AXIRƏT HƏYATI

  GÖZDƏYMƏ VƏ ONDAN QORUNMA

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka