Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MÜXTƏLİF
  SOSİOLOGİYADA BİR PARADİQMA OLARAQ POZİTİVİZM

  Müsəlman ölkələrindəki dövlətdaxili münaqişələrin qarşısının alınmasında dini maarifləndirmənin rolu

  Baxış eynəyi nə qədər dar olarsa, görə bildiklərimiz də o qədər daralar

  Orta əsrlər İslam təbabəti xəzinəsindən: “Qara çörəkotu”

  KÖLƏLİK

  MƏNTİQ ELMİ VƏ İSLAM DÜNYASI

  Açıq cəmiyyətin Azərbaycanda qurulması və şüurun transformasiyası problemi

  ALLAH QORXUSUNUN 8 ƏLAMƏTİ

  BAĞIŞLAYIN

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 2

  Təmizliyin Əhəmiyyəti - 1

  İCTİMAİ SAĞLAMLIĞIN MÜHAFİZƏSİNDƏ MİSVAKIN ROLU

  GÜZGÜLƏR VƏ İNSANLAR

  SEVMƏK CƏSARƏTDİR

  HEÇ KİM CƏZASIZ QALMAZ

  DOĞUM gününə “ÖLÜM” təbriki

  BƏTN... ÖLÜM... DOĞULUŞ...

  XOCALI QƏTLİYAMI və UHUD DÖYÜŞÜ

  Alimlərimiz: Əllamə Cəmaləddin (İzzədin) Yusif ibn İbrahim Ərdəbili

  YARADILIŞ QİSSƏSİ

  EŞQ

  ADƏM OLMAQ

  İŞİNİZ VARMI, İŞİNİZ?

  MƏN... TORPAQ...?!

  İÇİMDƏKİ MƏN

  ÖLÜMÜN ƏKİZ QARDAŞI

  ŞƏHİD VƏ ŞƏHADƏT

  SEVİR YOXSA SEVMİR?!

  İSLAM LÜĞƏTİ

  ÖN SÖZ

  NƏFSİN YEDDİ MƏRHƏLƏSİ

  QƏLƏM VƏ MÜRƏKKƏB

  SAĞLAM AİLƏ

  SƏADƏT SƏNİN İÇİNDƏN BAŞLAYACAQ...

  EY İMAN EDƏNLƏR! [Əl-Bəqərə]

  İTKİ

  OCAQDA YANDIRILMAYAN ODUN

  BİR SU MİN DAD

  BAYRAM TƏTILİ

  ƏVVƏLİ SU SONU TORPAQ

  HƏSRƏT

  RÖYANIN HƏQİQƏTİ

  AÇAR - II YAZI

  AÇAR

  SADƏCƏ - BİR DUA

  QƏLB

  HƏYATI ZƏHƏR EDƏN XƏSTƏLİK: VƏSVƏSƏ

  HƏYAT FİQHİ - HƏYATIN QANUNUDUR

  RƏBBİNİZİN SİZDƏN RAZI OLMASINI İSTƏRDİNİZMİ ?

  SEVGİ HAQQINDA BİR YAZI

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:21
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:37
ƏSR [ 4 rükət ]14:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:16
İŞA [ 4 rükət ]18:49
GECƏYARI23:48
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka