Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

PEYĞƏMBƏRLƏR
  RƏSULULLAHA İNANIRSINIZMI?!

  RƏSUL VƏ NƏBİ, YOXSA PEYĞƏMBƏR?

  BAHİRA HADİSƏSİ

  VİDA XÜTBƏSİ

  ŞAQQU’S –SADR HADİSƏSİ

  RƏSULULLAHI NƏ ÜÇÜN SEVMƏLİYİK?

  RƏSULULLAHI NECƏ SEVMƏLİYİK?

  NUH ƏLEYHİSSALAM

  İDRİS ƏLEYHİSSALAM

  ADƏM ƏLEYHİSSALAM

  DAVUD PEYĞƏMBƏR

  HƏZRƏTİ YUSUF

  HƏZRƏTİ YAQUB

  HƏZRƏTİ YUNUS

  MƏSLƏHƏTLƏŞİN - PƏTƏYİ, ARINI YA DA ÇİÇƏYİ AXTARIN

  HƏZRƏTI LUT

  HƏZRƏTİ ZƏKƏRİYYA

  HƏZRƏTİ İBRAHİM

  HƏZRƏTİ İSMAYIL

  PEYĞƏMBƏRLƏR

  HƏZRƏTİ HARUN

  MƏHƏBBƏT

  «YERİYƏN QURAN»

  HƏZRƏTİ ŞUAYB

  HƏZRƏTİ ZÜLKİFL

  ONU SEVMƏK (3)

  HƏZRƏTİ EYYUB

  ONU SEVMƏK (2)

  ONU SEVMƏK (1)

  HƏZRƏTİ HUD VƏ HƏZRƏTİ SALEH

  TÜĞYAN OLAN YERDƏ TUFAN OLAR!

  YUSİF SURƏSİNDƏN İBRƏTLƏR-1

  ÖRNƏK İNSAN MODELİ

  YUSİF SURƏSİNDƏN İBRƏTLƏR-2

  RƏSULULLAHIN [s.a.s] HƏYATI - 40 mp3

  LOĞMAN (a.s.)

  DAVUD PEYĞƏMBƏR

  PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) NƏYİ DİNLƏYƏRDİ?

  PEYĞƏMBƏRİN (s.a.s) VİDA XÜTBƏSİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:25
GÜNƏŞ08:00
ZÖHR [ 4 rükət ]12:51
ƏSR [ 4 rükət ]15:23
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:42
İŞA [ 4 rükət ]19:13
GECƏYARI00:03
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka