Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MÜQƏDDƏS QURAN
  ALLAHA İNANIRSINIZMI?!

  VƏHY

  QƏDR SURƏSİ

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZANA GİRƏRKƏN

  QURANIN "QURAN"DAKI ADLARI [3]

  QURAN VƏ BEŞ ƏSAS KƏLMƏ

  NAMAZ VAXTLARI

  ÜMMƏTİ MUHƏMMƏDİ DƏVƏT

  HUMƏZƏ SURƏSİ

  BURUC SURƏSİ

  ALLAH

  QURANA İNANIRSINIZMI?

  NAMAZA TƏLƏS

  DİNİN NƏDİR?!

  BİR KİTAB VAR...

  NAS SURƏSİ

  FƏLƏQ SURƏSİ

  QURAN - DİRİLƏR ÜÇÜNDÜR...

  FATİHƏ SURƏSİ

  İKİ GÜNÜ EYNİ OLAN ZİYANDADIR

  NAMAZA ÇAĞIRIŞ

  ALLAHIN İPİNƏ SARILMAQ

  ƏLƏQ SURƏSİ

  ZƏLZƏLƏ SURƏSİ

  TİN SURƏSİ

  İXLAS SURƏSİ

  ƏSR SURƏSİ

  QURANI TANIYAQ [2]

  AZAN [3]

  AZAN [2]

  FİL SURƏSİ

  AZAN [1]

  QURANI TANIYAQ [1]

  KAFİRUN SURƏSİ

  CÜMƏ NAMAZI

  YARADILIŞ QİSSƏSİ

  KİTAB VƏ HİKMƏT [1]

  QURANIN "QURAN"DAKI ADLARI (1)

  QURAN VƏ QADIN [1]

  QURANIN KİTABLAŞMASI

  QURANİ TƏRBİYƏ

  RAMAZANIMIZ HƏDƏR GETMƏSİN

  QURANIN GÜCÜ - FURQAN

  CƏNNƏT YOLÇULUĞU

  QURAN ELMLƏRİ VƏ ONUN DİGƏR ELMLƏRƏ TƏSİRİ

  QURANIN GÜCÜ - TƏRTİL

  İMAN VƏ ŞİRK [1]

  QUR`ANIN GÜCÜ-OXU!

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka