Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MÜQƏDDƏS QURAN
  SƏKKİZİNCİ MESAJ

  YEDDİNCİ MESAJ

  ALTINCI MESAJ

  ÖLÜ ŞƏHƏRLƏRİN DİRİLİŞİ

  İMAN VƏ ŞİRK [3]

  İKİNCİ MESAJ

  İMAN VƏ ŞİRK [2]

  EY İMAN EDƏNLƏR [ALİ İMRAN]

  EY İMAN EDƏNLƏR! [Əl-Bəqərə]

  QURANIN "QURAN"DAKI ADLARI [2]

  QƏLBLƏRİN QIFILI

  BEŞİNCİ MESAJ

  QURANIN FİRONA BAXIŞI

  DÖRDÜNCÜ MESAJ

  ÜÇÜNCÜ MESAJ

  BİRİNCİ MESAJ

  MƏNƏVİ XƏZİNƏMİZ

  TƏFSİRLƏ MƏNA YAXINLIĞI OLAN MƏFHUMLAR

  VƏHYİN AYNASI

  TƏFSİRİN NƏZƏRİ ÇƏRÇİVƏSİ VƏ VACİBLİYİ [1]

  ÖN SÖZ

  3 YAŞLI ZƏHRA QURANİ-KƏRİMİN 37 SURƏSİNİ ƏZBƏR BİLİR

  HİDAYƏT YOLU - QURAN

  "YOXSA ELƏ GÜMAN EDİRDİNİZ Kİ...?"

  QURANİ-KƏRİMİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  "ONLARI DAYANDIRIN, ÇÜNKİ..."

  DAHA ÇOX QURAN OXUYAQ!

  PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.A.S) NƏYİ DİNLƏYƏRDİ?

  QƏDR GECƏSİ

  QURANİ KƏRİMİN İSBAT VƏ İNKAR ETDİYİ ŞƏFAƏT

  QURAN AYƏLƏRİ ƏN YAXŞI ÖYÜDDÜR

  QURAN HAQQINDA BİLMƏMİZ VACİB OLAN İLKİN MƏLUMAT

  QUR'ANİ-KƏRİMİ ƏZBƏRLƏMƏK ÜÇÜN QIZIL QAYDALAR

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:21
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:37
ƏSR [ 4 rükət ]14:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:16
İŞA [ 4 rükət ]18:49
GECƏYARI23:48
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka