Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

HƏDİS ELMİ
  QƏNDİL GECƏLƏRİ

  BAHİRA HADİSƏSİ

  ŞƏQQU`L QƏMƏR

  HƏDİSİN İSLAM DİNİNDƏKİ ROLU

  İKİ MÜSƏLMANIN BİR‐BİRİNİ ÖLDÜRMƏK İSTƏYİ

  İSLAM DAHA UCA OLSUN DEYƏ

  ÜRƏK

  VƏSİYYƏT

  SƏDƏQƏ NİYYƏTİ

  NİYYƏTİN ÖNƏMİ

  KEÇMİŞDƏ VƏ GÜNÜMÜZDƏ HİCRƏT

  ALLAH EVİ - KƏBƏ

  İXLAS VƏ NİYYƏT

  HƏQİQƏTƏN, QOYUN BƏRƏKƏTDİR

  İLK YAĞIŞDAN ISLANMAQ İSTƏYƏN KİMSƏ

  İSLAMDA ANDLAŞMA YOXDUR

  QARDAŞLIQ MÜNASİBƏTI QURMAQ

  Cahiliyyət dövründəki andlaşma (pis işdə əlbir olma)

  Allah rizası üçün sevdiyi qardaşına yemək verən kimsə

  TƏCRÜBƏLƏR

  QITLIQ VƏ ACLIQ DÖVRÜNDƏ TƏSƏLLİ VERMƏK

  İNSANIN HAQSIZLIĞA GÖRƏ ƏVƏZ ÇIXMASI

  TƏKƏBBÜRLÜK

  AĞIL QƏLBDƏDIR

  Kimsə bir adamı sevsə, onunla münaqişə etməsin və ona (başqası haqda) sual verməsin

  Kişi öz (din) qardaşını sevirsə, bunu ona bildirməlidir

  KİŞİNİN ÖZ EVİNDƏ GÖRDÜYÜ İŞLƏR

  XƏSTƏYƏ BAŞ ÇƏKƏN ADAM HARADA OTURMALIDIR?

  GÖZ XƏSTƏLİYİNƏ TUTULAN KİMSƏYƏ BAŞ ÇƏKMƏK

  Ziyarət edən adamın evdə başqa-başqa şeylərə baxmasının bəyənilməməsi

  QADINLARIN XƏSTƏ KİŞİYƏ BAŞ ÇƏKMƏSİ

  FASİQƏ (GÜNAHKARA) BAŞ ÇƏKMƏK

  XƏSTƏ NƏ CAVAB VERİR

  XƏSTƏYƏ NƏ DEYİLİR

  XƏSTƏYƏ VƏ ONA BAŞ ÇƏKƏNLƏRƏ HƏDİS DANIŞMAQ

  MÜŞRİKƏ BAŞ ÇƏKMƏK

  XƏSTƏNİN YANINDA NAMAZ QILMAQ

  XƏSTƏYƏ VƏ ONA BAŞ ÇƏKƏNLƏRƏ HƏDİS DANIŞMAQ

  XƏSTƏYƏ BAŞ ÇƏKMƏYİN FƏZİLƏTİ

  Xəstəyə baş çəkdikdə (Allahdan) onun üçün şəfa diləmək

  XƏSTƏLƏRƏ BAŞ ÇƏKMƏK

  BƏDƏVİLƏRƏ BAŞ ÇƏKMƏK

  XƏSTƏ YOLDAŞINA BAŞ ÇƏKMƏK

  UŞAQLARA BAŞ ÇƏKMƏK

  Bəndənin qüdrətli və əzəmətli Allahdan ruzi diləməsi. Uca Allahın buyurduğuna əsasən

  ÖZÜNDƏN GEDƏN ADAMA BAŞ ÇƏKMƏK

  Xəstənin “Canım ağrıyır!”- deməsi şikayət ola bilərmi?

  Xəstə üçün sağlam olduğu vaxt yerinə yetirdiyi ibadətin savabı yazılır

  GECƏ VAXTI XƏSTƏNİ ZİYARƏT ETMƏK

  XƏSTƏNİN KƏFFARƏSİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka