Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

QƏFƏSDƏ QUŞ SAXLAMAQ


عن هشام بن عروة قال كان بن الزبير بمكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحملون الطير في الأقفاص

383. Hişam ibn Urva deyir ki: “İbn Zubeyr Məkkədə ikən Peyğəmbərin (s.a.s) səhabələri qəfəslərdə quş daşıyardılar”.
[ İsnadı zəifdir ]

عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ابنا لأبى طلحة يقال له أبو عمير وكان له نغير يلعب به فقال يا أبا عمير ما فعل أو أين النغير


384. Ənəs (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) içəri daxil olub Əbu Təlhənin (r.a) oğlu Əbu Umeyri (r.a) gördü. (Daha əvvəl bu) uşağın quşcuğazı var idi. Peyğəmbər (s.a.s) (ona) dedi: “Ey Əbu Umeyr! Quşcuğaza nə oldu, yaxud quşcuğaz haradadır?”
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:26
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:46
İŞA [ 4 rükət ]19:16
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka