Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

BƏNDƏYƏ MÜLAYİMLİYİNƏ GÖRƏ VERİLƏN MÜKAFATعن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف


472.Abdullah ibn Muğaffəl (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) dedi: “Həqiqətən, Allah mülayimdir və mülayimliyi sevir. Sərtlikdən dolayı vermədiyi mükafatı mülayimliyə görə verər”.
[ Səhihdir ]

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:26
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:46
İŞA [ 4 rükət ]19:16
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka