Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

TƏCRÜBƏLƏR

[ Hədis elmi / 8944 dəfə baxılıb ]   
|
 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال كنت جالسا عند معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا


564.Urva rəvayət edir ki, mən Müaviyənin (r.a) yanında oturmuşdum. O bir qədər öz-özünə danışdıqdan sonra başını qaldırıb (üç dəfə) dedi: “İnsan təcrübə əldə etməyincə ağıllı-kamallı ola bilməz”.
[ Səhihdir ]
عن أبى سعيد قال لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة


565/1.Əbu Səid (r.a) demişdir: “Xətaya yol verən adam ancaq gözəl əxlaq sahibi olar, təcrübədən keçmiş adam da ancaq müdrik olar”.
[ İsnadı zəifdir ]

عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله


565/2. Əbu Səid (r.a) başqa isnadla buna bənzər hədis rəvayət etmişdir.
[ Zəifdir ]
|
  
 
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]06:23
GÜNƏŞ07:58
ZÖHR [ 4 rükət ]12:52
ƏSR [ 4 rükət ]15:26
MƏĞRİB [ 3 rükət ]17:46
İŞA [ 4 rükət ]19:16
GECƏYARI00:04
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka