Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

MƏZAR NOTLARI

[ 6299 dəfə baxılıb ]
  


MÜNDƏRİCAT

 • MƏZAR NOTLARI 1
 • MƏZAR NOTLARI 2
 • MƏZAR NOTLARI 3 • növbəti mövzu hazırlıq ərəfəsindədir...
  Mehmet Alaqaş "Məzar notları"

  Redaksiya heyəti:
  Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran:
  Fəlsəfə elmləri doktoru Gülşən Qafarova
  Layihə: Azerislam.com  Diqqət: Bu tərcümələr insan əməyinin bəhrəsi olduğu üçün xətaların olması da mümkündür. Odur ki, mövzularda rast gəldiyiniz səhvlərə görə bizə bu e-mail vasitəsi ilə yazmağınız xahiş olunur. info@azerislam.com
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:07
GÜNƏŞ06:39
ZÖHR [ 4 rükət ]12:48
ƏSR [ 4 rükət ]16:16
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:56
İŞA [ 4 rükət ]20:22
GECƏYARI00:01
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka