Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

VİDEONUN ADI QISA MƏZMUN BAXIŞ
Qafqaz film

 QƏZAN MÜBARƏK PAŞAM!

1918-ci ilin 15 sentyabr tarixində Nuru Paşa və General Şıxlinskinin koman-danlığı altında Qafqaz İslam Ordusu Bakını işğal edən, azərbaycanlıları kütləvi şəkildə məhv edən, azərbay-canlıların bu torpaqlara sahib olmağının rəmzi olan azan səsini kəsən, məscidləri dağıdan, müsəlman qadınların namusuna toxunan erməni (hay) - daşnak və onlara dəstək olan rus, ingilis 40,000-lik ordusundan azad etdilər. Bununla Şimali Azərbaycan torpaqlarında “böyük ermənistan” yaratmaq planına əngəl oldular və azərbaycanlıların bu torpaqlarda mövcudluğunu qorudular.

Keçmişinə bax, gələcəyini düşün!
Mişari Rəşid

 QURANİ-KƏRİM, VAQİƏ SURƏSİ

"Sizin aranızda ölümü Biz müəyyən etdik və heç nə Bizim qarşımızı ala bilməz."
[56:60]
Elşad Mahmudov

 ZÜLMƏ «YOX» DEYƏK!

İlahiyyat Elmləri namizədi Elşad Mahmudovun nitqi.
-Tarixən müsəlmanlar məzlumların yanında olub.
 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:01
GÜNƏŞ06:44
ZÖHR [ 4 rükət ]13:39
ƏSR [ 4 rükət ]17:28
MƏĞRİB [ 3 rükət ]20:33
İŞA [ 4 rükət ]22:10
GECƏYARI00:47
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka