Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Ramazan ayi / 12066 dəfə baxılıb ]
“Təqva”-lı olmaq, mübah və halal olanları tərk etmək deyil, sadəcə çox diqqətli və ehtiyatlı davranmaqdır. İndi təsəvvür edək ki, Rəbbimiz bizə Ramazan ayı günlərində halal olan şeylərdən də imtina etməyi buyurub. Hansı ki, ən adi yemək-içmək, şəhvət və qeyri ehtiyaclarımızı normal olaraq edə bilirdiksə, məhz bu ayda “Təqva” xüsusiyyətinə doğru-dürüst yiyələnmək üçün, Rəbbimiz bizə bu cür tərbiyə metodunu seçmişdir. Bu ayı müqəddəs edərək, Uca Tanrımız bizi “təqva” üçün məşq etdirir.
[ Aktual / 13036 dəfə baxılıb ]
İnsanlığın taleyini dəyişən, ona oxumağı, dinləməyi, təslim olmağı öyrədən zaman kəsiyinə, ayların sultanı Ramazan ayına, min aya dəyər olan bir gecə olan Qədr gecəsinə dəyər vermək üçün oruc tutmaq, bu ibadət sayəsində əsl dəyərin nə olduğunu, əsl nemətin mənəviyyat olduğunu anlamaq üçün o gecəni yaşamaq - sözün həqiqi mənasında - YAŞAMAQ lazımdır...
[ Ramazan ayi / 12066 dəfə baxılıb ]
“Təqva”-lı olmaq, mübah və halal olanları tərk etmək deyil, sadəcə çox diqqətli və ehtiyatlı davranmaqdır. İndi təsəvvür edək ki, Rəbbimiz bizə Ramazan ayı günlərində halal olan şeylərdən də imtina etməyi buyurub. Hansı ki, ən adi yemək-içmək, şəhvət və qeyri ehtiyaclarımızı normal olaraq edə bilirdiksə, məhz bu ayda “Təqva” xüsusiyyətinə doğru-dürüst yiyələnmək üçün, Rəbbimiz bizə bu cür tərbiyə metodunu seçmişdir. Bu ayı müqəddəs edərək, Uca Tanrımız bizi “təqva” üçün məşq etdirir.
[ Aktual / 13036 dəfə baxılıb ]
İnsanlığın taleyini dəyişən, ona oxumağı, dinləməyi, təslim olmağı öyrədən zaman kəsiyinə, ayların sultanı Ramazan ayına, min aya dəyər olan bir gecə olan Qədr gecəsinə dəyər vermək üçün oruc tutmaq, bu ibadət sayəsində əsl dəyərin nə olduğunu, əsl nemətin mənəviyyat olduğunu anlamaq üçün o gecəni yaşamaq - sözün həqiqi mənasında - YAŞAMAQ lazımdır...
[ Ramazan ayi / 10943 dəfə baxılıb ]
“Ramazanınız mübarək olsun” deyəcəyəm amma Ramazan zatən mübarəkdir. “Xoş gəldin ey Ramazan ayı” deyəcəyəm amma Ramazan həmişə xoş gəlir. İnsanın borcu da Ramazanın bərəkətindən maksimum istifadə etməkdir. Onu xoş qarşılamaq, onu xoş etmək və xoş yola salmaqdır.
[ Ramazan ayi / 13506 dəfə baxılıb ]
Ramazan ab-havasının bu torpaqlarda əsdirdiyi havanı heç doyunca ciyərlərinizə çəkirsinizmi?! Kim bilir, nə qədər qərib var ki, qapıları Ramazandan Ramazana döyülür. Nə qədər fağır-füqəra var ki, qursaqlarından Ramazandan Ramazana doyumlu bir şey keçir. Nə qədər kimsəsizlər var ki, Ramazan onların kimi, kimsəsi olur.
[ Ramazan ayi / 13362 dəfə baxılıb ]
Son vəhy, Məkkədə, Hira dağında bir Ramazan gecəsi nazil olmağa başlamışdı. Biz möminlər vəhyin doğum ayı olduğu üçün Ramazanı “ayların sultanı” hesab etmişik. Çünki o, “sözlərin sultanı” olan vəhyin insanoğlunun qaralan üfüqünü aydınladan aydır. O halda Ramazan əslində Quran ayıdır və bu ay bütün müqəddəsliyini vəhydən alır. Ona görə də Ramazan, Quranla bütünləşmə ayı olmalıdır. Quran sadəcə əlimizdə və dilimizdə deyil, ürəyimizdə, ağlımızda, hər şeydən də əvvəl həyatımızda olmalıdır.
[ Ramazan ayi / 11808 dəfə baxılıb ]
Ey Ramazan! Ey içərisində “min aydan daha xeyirli bir gecəni” daşıyan ay! Ey Quranın doğum ayı, ayların ən çox gül ətri verəni!
Ey vəhyin dirildən nəfəsini həyata, Məhəmmədi əbədi bir məhəbbətə, varlığın mənasını Allahsızlaşdıqca anlamsızlaşan çağa, insanın itirdiyi insanlığı, rəhməti, bərəkəti, ehsanı, hidayəti və şəfqəti insana çatdıran ay! Xoş gəldin!
[ Aktual / 13971 dəfə baxılıb ]
Söz insandan öncə yaradıldı: Əvvəlcə kəlam, sonra isə İnsan. Elə məhz ona görə də kəlam insandan böyükdür. Allah “OL!” dedi, bütün varlıq aləmi də əmrə təslim olaraq “olmağa” başladı. “Olunca” da zikr və təqdis edərək Rəbbinə ibadət etdi. Günəş şüası, ay nuru, yer təvafı, gül ətri... İNSAN QULLUĞU ilə ibadətdədir.
[ Ramazan ayi / 14350 dəfə baxılıb ]
İmkansız”mı dedin? Bu mümkünmü dostum? Heç bu sənə yaraşarmı? Niyə Allah yoxmuş kimi danışırsan? Allah yoxmuş kimi danışmağın günah olduğunu bilmirsənmi? Yoxsa sən başladığın işlərə Bismillahsız başlayırsan?

"Gələcəyinizə yatırım yatırın"

Böyük ölçüdə bax ...  


"Nəfsə üsyan et..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Günəşin sənə gəlməsini istəyirsənsə..."

Böyük ölçüdə bax ...  


"Danış ki, kim olduğun bilinsin"

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  RAMAZAN: MÜTTƏQİLƏR XİLAS OLAR

  O GECƏ

  RAMAZAN BİR İMKANDIR

  ORUCUN KƏFFARƏSİ

  TƏFƏKKÜR YENİLİYİ: RAMAZAN

  XOŞ GƏLDİN, AMMA XOŞ GÖRMƏDİN

  İNSANLIQLA YAŞID

  İMAN ƏN BÖYÜK İMKANDIR

  RAMAZANA GİRƏRKƏN

  LOĞMANIN OĞLU OLMAQ

  SƏN DƏ ÖLDÜNMÜ, DOSTUM?

  TORPAQ KİMİNDİR?

  ÖLÜNCƏ MÜSƏLMAN OLMAQ

  MƏDİNƏ

  QİSSƏDƏN HİSSƏLƏR

  EV'LİZİNİZMİ?

  QURANIN "QURAN"DAKI ADLARI [3]

  QƏNDİL GECƏLƏRİ

  QÜSUL, TƏHARƏT, TƏYƏMMÜM

  KÖYNƏYİNİ GÖSTƏR, KİM OLDUĞUNU DEYİM

  ƏXLAQ  

  "MÖMİNLƏR YALNIZ VƏ YALNIZ QARDAŞ OLA BİLƏRLƏR"

  HƏR GÜNAHIN BƏDƏLİ VAR

  TÖVHİD VƏ MUVAHHİD MÜSƏLMAN

  RƏBBİNİZİN SİZDƏN RAZI OLMASINI İSTƏRDİNİZMİ ?

  SEVGİ HAQQINDA BİR YAZI

  ŞƏRİƏT  

  VARLIĞIN QAYNAĞI: ÜMÜD

  PROBLEMLƏRƏ QURANİ ÇÖZÜM

  QƏLƏMIN UCUNDAKI ÜMİD

  ÖLÜM ALLAHA DÖNÜŞDÜR…

  DOĞRU YOL

  TARİX  

  RƏSULULLAHI NECƏ SEVMƏLİYİK?

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-4. XABBAB İbn ƏRAT

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [4]

  NUH ƏLEYHİSSALAM

  HƏZRƏTİ ƏBU BƏKİR VƏ HƏZRƏTİ ƏLİ

  SÜNNƏ  

  PEYĞƏMBƏRIN (S.Ə.S) SÜNNƏSINƏ ƏMƏL ETMƏNIN ÖNƏMI

  PEYĞƏMBƏR (S/.S) NECƏ DƏSTƏMAZ ALARDI

  ƏHLİ-BEYTİN FƏZİLƏTİ

  AİLƏ  

  UNUDULMAYAN QADINLAR

  UŞAQLARIN XOŞBƏXTLİYİ

  TÜRKİYƏNİN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ HİCABA QOYULAN QADAĞA LƏĞV EDİLİB

  UŞAQLARLA DAVRANMAĞA DAİR BƏZİ NƏSİHƏTLƏR

  HİCАB VƏ CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN GЕYİMİ

  ƏQİDƏ  

  "MÜQƏDDƏS VALENTİN" GÜNÜ

  QOVUŞMAQ ÜÇÜN TƏRK ET!

  İNFAQ NİFAQIN PADZƏHƏRİDİR

  FİQH

  ALLAHA İMAN

  ELM  

  HƏYAT FİQHİ - MÜTƏFƏKKİR QADINLAR

  AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ - ŞEYXULİSLAM FAZİL İRƏVANİ

  HƏYAT FİQHİ - PEYĞƏMBƏRİN SÜNNƏTİ VƏ ÜMMƏTƏ XİDMƏTİ

  HƏYAT FİQHİ - QURAN AYƏLƏRİNİN ŞƏRHİ

  İNSANI İNSAN EDƏN DÜŞÜNMƏKDİR

  AKTUAL  

  "8 MART"

  49:6.COM

  ZAMAN, ÖMÜR VƏ BİZ

  NECƏ DƏYİŞƏK?!

  TALUTUN YOL YOLDAŞLARI

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:51
GÜNƏŞ07:22
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:58
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:26
İŞA [ 4 rükət ]19:52
GECƏYARI00:08
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka