Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Oxu! / 7278 dəfə baxılıb ]
"Əgər getdiyiniz mühit və getdiyiniz cəmiyyət İslami deyilsə o mühitə və o cəmiyyətə uymayın. Getdiyiniz mühiti və daxil olduğunuz cəmiyyəti şəxsi inanclarınıza uydurun. Getdiyiniz yerə inancınızı da özünüzlə bərabər aparın. Şəxsi dəyərlərinizə uyğun bir çevrə yaratmasanız, başqaları sizin adınıza, sizin dəyərlərinizlə daban-dabana zidd bir çevrə yaradacaqlar.
[ Digər günlər / 11976 dəfə baxılıb ]
Həzrəti Peyğəmbərin orucu bədənin nəzarət altına alınıb ruhun azadlığını artırmağı təmin etmək üçün idi. Bu şəkildə ağıl, idrak, təsəvvür daha da aktivləşirdi. Çünki orucun məqsədi düşünən ağlı formalaşdırmaq idi. Beləliklə də insan vəhyə, vəhyin mesajına hazır olacaqdı. Vəhyi sözlərin sultanı olaraq qarşılayacaq və taxta oturdacaqdı. Yəni qəlbin taxtında vəhy oturacaq, əmrləri o verəcəkdi. Əl-ayaq, dil-dodaq, göz-qulaq kimi bədən ölkəsinin əyalətləri də bu əmrlərə itaət edəcək, bu əmrləri icra edəcəkdilər. Beləcə insanın Allaha təslimiyyəti tamamlanacaqdı.
[ Oxu! / 7278 dəfə baxılıb ]
"Əgər getdiyiniz mühit və getdiyiniz cəmiyyət İslami deyilsə o mühitə və o cəmiyyətə uymayın. Getdiyiniz mühiti və daxil olduğunuz cəmiyyəti şəxsi inanclarınıza uydurun. Getdiyiniz yerə inancınızı da özünüzlə bərabər aparın. Şəxsi dəyərlərinizə uyğun bir çevrə yaratmasanız, başqaları sizin adınıza, sizin dəyərlərinizlə daban-dabana zidd bir çevrə yaradacaqlar.
[ Digər günlər / 11976 dəfə baxılıb ]
Həzrəti Peyğəmbərin orucu bədənin nəzarət altına alınıb ruhun azadlığını artırmağı təmin etmək üçün idi. Bu şəkildə ağıl, idrak, təsəvvür daha da aktivləşirdi. Çünki orucun məqsədi düşünən ağlı formalaşdırmaq idi. Beləliklə də insan vəhyə, vəhyin mesajına hazır olacaqdı. Vəhyi sözlərin sultanı olaraq qarşılayacaq və taxta oturdacaqdı. Yəni qəlbin taxtında vəhy oturacaq, əmrləri o verəcəkdi. Əl-ayaq, dil-dodaq, göz-qulaq kimi bədən ölkəsinin əyalətləri də bu əmrlərə itaət edəcək, bu əmrləri icra edəcəkdilər. Beləcə insanın Allaha təslimiyyəti tamamlanacaqdı.
[ Digər günlər / 12947 dəfə baxılıb ]
Rəcəb və Şaban ayları, rəhmət ayı olan Ramazanı qarşılayan aylar olub Ramazan ayının müjdəçisidir. Dinimizdə ayrı bir dəyəri olan üç ayların müsəlmanlarda insani xüsusiyyətlərin kamilləşməsi və iradənin nəzarət altına alınması barəsindəki rolu danılmazdır. Çünki Rəcəb və Şaban aylarının bolluğundan və bu aylarda olan Mirac gecəsinin rəhmətindən istifadə edən bir müsəlman Ramazan ayında özünü hər cür pislikdən uzaq tutar və insani xüsusiyyətlərinin artmasına cəhd göstərər. Nəhayət Qədr gecəsindəki ibadət və tövbəsi ilə mənəvi həzzə çatar.
[ Oxu! / 13113 dəfə baxılıb ]
Yerlərin, göylərin və ikisi arasındakıların Rəbbi, onları yaradan və idarə edən, kainatdakı nizamın tək sahibidir. Dünya və axirətdə hökmran olan, heç bir işi təsadüfə buraxmayan, qaranlıqlardan nura çıxaran, Peyğəmbərlər və vəhylər göndərən, diləyəni hidayətə çatdıran, diləyəni dəlalətə salan yeganə ilahdır. Canlı və cansız bütün varlıqları yaradan, onlar içərisində də insanları məxluqatın ən şərəflisi olaraq yaradandır. Yaratmaqla qalmayıb yaşadan, öldürən, dirildən, hesaba çəkəndir...
[ Səhabələr / 7916 dəfə baxılıb ]
Hz. Ömərin xilafətə gəlişi Hz. Əbu Bəkirinkindən fərqli olmuşdur. Belə ki, Əbu Bəkirin xilafətə gəlişi bir seçim üzrə olmuşdur. Daha öncəki bölümlərdə də qeyd etdiyimiz kimi xilafətə namizəd olan bir neçə nəfər var idi; lakin nəticədə Əbu Bəkir seçilmişdi. Hz. Ömərin xilafətində isə seçim olmamış, o, bu vəzifəyə təyin edilmişdi.
[ Təfəkkür / 8062 dəfə baxılıb ]
Gələn heç nə yoxdur. Dünyaya gəlməyimiz belə ana bətnindən gedişimizlə başlayır. Hətta alimlər subut ediblər ki, hər gün neçə hüceyrəmiz gedir – bitir, tükənir, ölür. Və gedən heç bir şey izsiz deyil. Gedirsə, deməli haradasa yığılır, harasa çatır, haradasa dayanır, harasa gəlir və təkrar yola davam edir.
[ Təfəkkür / 11492 dəfə baxılıb ]
Üzüldüyümüz zaman Allahın ən böyük olduğunu xatırlayıb təsəlli tapırıq. Ondan ayrı bir səadət və fəlakət təsəvvür etmədiyimiz üçün səfa halında da, cəfa halında da “Allahu Əkbər!” deyirik. Təəccüb etdiyimiz zaman əslində bizi çaşdıran şeyin Allah üçün çox bəsit, adi bir şey olduğunu növbəti dəfə xatırlayırıq.
[ Islam tarixi / 7013 dəfə baxılıb ]
Rəsulullahın vəfatından sonra İslamı doğru anlamayan bir qrup müsəlmanlar irtidad etdilər; yəni İslam əsaslarına inanmadıqlarını elan etdilər. İslamda mürtədin, yəni dindən çıxanın cəzası ölüm olduğundan Əbu Bəkir bu insanların üzərlərinə ordular göndərərək onları cəzalandırdı. Bu ordunu göndərmədən öncə onları xəbərdar etmək, yenidən İslama dəvət etmək üçün onlara məktublar göndərdi.

Ömrünüz Ramazan, Axirətiniz bayram olsun! Amin.
Azerislam.com

Böyük ölçüdə bax ...  


İsrail yenə insan qanı tökdü...

Böyük ölçüdə bax ...  


Hər tövbə günah hədəfinə atılmış bir oxdur...

Böyük ölçüdə bax ...  


" ...Yer üzündə olanların hamısını sizə görə xəlq edən, sonra göyə tərəf yönəlib onu yeddi qat göy edən Odur." [2:29]

Böyük ölçüdə bax ...  


Arı ilə milçəyi biri-birindən ayıra bilməyənin bal yemək haqqı yoxdur!

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  BƏŞƏRİ MÜNASİBƏTLƏR

  RƏCƏB VƏ ŞABAN

  ÜÇ AYLAR

  ALLAH, İNSAN, İSLAM

  XİLAFƏT: ÖMƏR İBNU'L XƏTTAB DÖNƏMİ [1]

  ARDI VAR...

  "ALLAHU ƏKBƏR" NƏ DEMƏKDİR?

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [5]

  XƏDİCƏ ANAMIZ

  İXLAS SURƏSİ

  RƏSULULLAHI NECƏ SEVMƏLİYİK?

  DOĞUM gününə “ÖLÜM” təbriki

  ƏSR SURƏSİ

  QURANI TANIYAQ [2]

  DİNİMİZDƏ TOY VƏ YAS MƏRASİMİ

  AZAN [3]

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-4. XABBAB İbn ƏRAT

  AZAN [2]

  FİL SURƏSİ

  AZAN [1]

  ƏXLAQ  

  ŞƏRİƏT  

  ORUCUN BƏDƏNİMİZƏ FAYDALARI

  RAMAZANLA ƏLAQƏLİ ƏN ÇOX SORUŞULAN SUALLAR VƏ CAVABLAR

  TƏKƏBBÜRLÜK (ÖZÜNDƏN RAZILIQ)

  ELMİR QULİYEV: “DİNƏ MÜRACİƏT EDƏRƏK ÖZ ETİRAZINI BİLDİRMƏK DƏB HALINI ALIB”

  BORC VERMƏK

  TARİX  

  SÜNNƏ  

  AİLƏ  

  ƏQİDƏ  

  ELM  

  AKTUAL  

  SEVGİ HAQQINDA BİR YAZI

  İMTAHAN OLUNMAĞIMIZIN SİRRİ NƏDİR?

  UNUDULMAYAN QADINLAR

  ÖLÜMSÜZLÜK HƏSRƏTİ

  "BU BƏLANI GÖNDƏRMƏKLƏ ALLAH YATIB YUXUYA GETMİŞ, DÜNYAYA HƏDSİZ MEYL ETMİŞ ÜMMƏTİ SİLKƏLƏYİR"

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:51
GÜNƏŞ07:22
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:58
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:26
İŞA [ 4 rükət ]19:52
GECƏYARI00:08
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka