Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və:
“Həqiqətən, mən müsəlmanlardanam!”
– deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər?

Fussilət, 33

Şübhəsiz ki, bu açıq bir imtahandır və ona böyük bir qurbanı fidyə verdik.

(Saffat, 106-107)


Səhabələrdən bəziləri dedilər ki: "Ya Rəsulullah bu kəsilən qurbanlar nədir?" Rəsul cavab verdi ki: "Bu, atanız İbrahimin sünnətidir"

(Əl Hakim)


Qurban, insanlığa varlıq iyerarxiyasını anladan bir simvoldur

(Hikmətli sözlər)

[ Təfəkkür / 8062 dəfə baxılıb ]
Gələn heç nə yoxdur. Dünyaya gəlməyimiz belə ana bətnindən gedişimizlə başlayır. Hətta alimlər subut ediblər ki, hər gün neçə hüceyrəmiz gedir – bitir, tükənir, ölür. Və gedən heç bir şey izsiz deyil. Gedirsə, deməli haradasa yığılır, harasa çatır, haradasa dayanır, harasa gəlir və təkrar yola davam edir.
[ Təfəkkür / 11492 dəfə baxılıb ]
Üzüldüyümüz zaman Allahın ən böyük olduğunu xatırlayıb təsəlli tapırıq. Ondan ayrı bir səadət və fəlakət təsəvvür etmədiyimiz üçün səfa halında da, cəfa halında da “Allahu Əkbər!” deyirik. Təəccüb etdiyimiz zaman əslində bizi çaşdıran şeyin Allah üçün çox bəsit, adi bir şey olduğunu növbəti dəfə xatırlayırıq.
[ Təfəkkür / 8062 dəfə baxılıb ]
Gələn heç nə yoxdur. Dünyaya gəlməyimiz belə ana bətnindən gedişimizlə başlayır. Hətta alimlər subut ediblər ki, hər gün neçə hüceyrəmiz gedir – bitir, tükənir, ölür. Və gedən heç bir şey izsiz deyil. Gedirsə, deməli haradasa yığılır, harasa çatır, haradasa dayanır, harasa gəlir və təkrar yola davam edir.
[ Təfəkkür / 11492 dəfə baxılıb ]
Üzüldüyümüz zaman Allahın ən böyük olduğunu xatırlayıb təsəlli tapırıq. Ondan ayrı bir səadət və fəlakət təsəvvür etmədiyimiz üçün səfa halında da, cəfa halında da “Allahu Əkbər!” deyirik. Təəccüb etdiyimiz zaman əslində bizi çaşdıran şeyin Allah üçün çox bəsit, adi bir şey olduğunu növbəti dəfə xatırlayırıq.
[ Islam tarixi / 7013 dəfə baxılıb ]
Rəsulullahın vəfatından sonra İslamı doğru anlamayan bir qrup müsəlmanlar irtidad etdilər; yəni İslam əsaslarına inanmadıqlarını elan etdilər. İslamda mürtədin, yəni dindən çıxanın cəzası ölüm olduğundan Əbu Bəkir bu insanların üzərlərinə ordular göndərərək onları cəzalandırdı. Bu ordunu göndərmədən öncə onları xəbərdar etmək, yenidən İslama dəvət etmək üçün onlara məktublar göndərdi.
[ Oxu! / 18316 dəfə baxılıb ]
“Vallahi, Allah mənə zövcə olaraq ondan daha xeyirlisini vermədi. İnsanlar məni inkar etdikdə o, mənə inandı, insanlar məni yalanladığında o məni təsdiqlədi, insanlar məni məhrum buraxdığında o malı ilə mənə yardım etdi. Allah digər xanımlarımdan deyil, yalnız ondan mənə uşaqlar nəsib etdi.”
[ Təfsir / 13536 dəfə baxılıb ]
Tövhidi anlamaq üçün İxlas surəsinin ehtiva etdiyi mesajı anlamaq lazımdır. Tövhid şirkdən təmizlənmədən anlaşılmaz. “La” deyilmədən "illallah" demək doğru deyil. Ona görə kəlməy-i tövhidin ilk kəlməsi “la”dir. Yəni başqa bir ilahi inkar etmək, Allahı tək və eşsiz görmək. Onu Əhəd, Saməd olaraq tanımaq və Ona heç bir şəkildə şərik qoşmamaq. İmanımızı ixlasla bütünləşdirək ki, ixlaslı iman edə bilək.
[ Peyğəmbərlər / 7626 dəfə baxılıb ]
Sevgi ağıl işi deyil, qəlb işidir. Hər sevgi belədir; çünki sevginin əsas qaynağı ağıl deyil, qəlbdir. Modern dünyanın müsəlmanları olaraq bizlər təəsüflər olsun ki, bəzən bunu unuduruq. Hər şeyi qəlbimiz ilə sevərkən iş Allaha və Rəsuluna gəlincə ən böyük "ağıl sahibi" oluruq, bu məsələni ağlımıza həvalə etmək istəyirik. Unutmamalıyıq ki, insan ağlı ilə anlayar, tanıyar; lakin ürəyi ilə sevər.
[ Aktual / 17028 dəfə baxılıb ]
Başlanğıcın həm də son nöqtə olduğunu heç düşündünüzmü? Dünya dönüb başladığı yerə gəlib çatanda təvafı bitir... Sən də Dünyaya gələrkən həyatı təvaf etməyə gəldin. Dönüb hara gəldiyinə baxmaq istəyirsən, gördüyün sadəcə uzun bir yol olar. Amma unutma hara gedirsən get, nə qədər gedirsən get, sonun başlanğıca dönməkdir... Sən dönmək üçün yola çıxdığını unutmayan bir... müsafir olduğunu ağlından çıxartma. Geri dönüşün irəliyə getməklə mümkündür. Bunu da unutma... Doğuluş ölümə startdır. Finala çatmaq qələbə deyil. Qələbə, Cənnətə varmaqdır. Yolunuz açıq olsun!
[ Təfsir / 9476 dəfə baxılıb ]
Surə insanın səadətini və fəlakətini öz əlləri ilə hazırladığını bəyan edir. Allah əsrə and içərək bizə ilahi bir həqiqəti bildirir: “Şübhəsiz ki, insanoğlu ziyandadır” və bu xəbərdarlıqdan sonra ziyandan xilas olanların kimlər olduğunu da xatırladır. Ziyandan xilas olmağın dörd şərti var: İman etmək, saleh əməl işləmək; haqqı və səbri tövsiyə etmək. Başqa sözlə desək: inanmaq, yaşamaq, paylaşmaq, dirənmək. İlki Allahın, ikincisi həyatın, üçüncüsü insaniyyətin, dördüncüsü həqiqətin haqqıdır. İlk ikisi fərdi, son ikisi ictimai məsuliyyətlə əlaqəlidir. Birincisi əqidəvi, qalanları əməlidir. İnsanoğlunun xilası bu dörd keyfiyyətə bağlıdır. Əks halda insan ziyandadır.
Allahdan başqasını özlərinə dost tutanların aqibəti özünə yuva qurmuş hörümçəyin məsəlinə bənzəyər...

Böyük ölçüdə bax ...  

Görəsən, bir gecəlik qalacağı otelin neçə ulduzlu olduğuyla maraqlanan insan, əbədi qalacağı axirətilə maraqlanırmı?

Böyük ölçüdə bax ...  

Kainatda nə varsa suda yaşadı öncə,
Üstümüzdən su keçər doğulunca, ölüncə ...

Böyük ölçüdə bax ...  

"... Gəmilərin dənizdə Allahın lütfü ilə üzdüyünü görmürsənmi?"

Böyük ölçüdə bax ...  

Allahın varlığına inanmaq üçün mütləq ölünün dirilməsi lazımdır? Yoxsa...

Böyük ölçüdə bax ...  

  SON ƏLAVƏLƏR  

  ARDI VAR...

  "ALLAHU ƏKBƏR" NƏ DEMƏKDİR?

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [5]

  XƏDİCƏ ANAMIZ

  İXLAS SURƏSİ

  RƏSULULLAHI NECƏ SEVMƏLİYİK?

  DOĞUM gününə “ÖLÜM” təbriki

  ƏSR SURƏSİ

  QURANI TANIYAQ [2]

  DİNİMİZDƏ TOY VƏ YAS MƏRASİMİ

  AZAN [3]

  TÖVHİDİN DAŞIYICILARI-4. XABBAB İbn ƏRAT

  AZAN [2]

  FİL SURƏSİ

  AZAN [1]

  XİLAFƏT: ƏBU BƏKİR DÖNƏMİ [4]

  QURANI TANIYAQ [1]

  NUH ƏLEYHİSSALAM

  HƏZRƏTİ ƏBU BƏKİR VƏ HƏZRƏTİ ƏLİ

  KAFİRUN SURƏSİ

  ƏXLAQ  

  ŞƏRİƏT  

  ÖLÜ QARDAŞINIZIN ƏTİNİ YEMƏYİN

  ÖVLADLARINIZA AD QOYARKƏN DÜŞÜNÜN!

  YUXU DA ÖLÜM KİMİDİR

  HƏQİQİ MÜSƏLMAN NECƏ OLMALI?

  HİCRİ TƏQVİMİ

  TARİX  

  SÜNNƏ  

  AİLƏ  

  ƏQİDƏ  

  ELM  

  AKTUAL  

  ELMI ARAŞDIRMA VƏ FƏTVALAR ÜZRƏ DAİMİ HEYƏTİN BƏYƏNATI

  LAL VƏ KOR DÜNYA!!!

  ŞÜBHƏSİZ Kİ, MƏSCİDLƏR ALLAHINDIR...

  YOXSA ONLAR GÖRMÜRLƏR?

  MƏSCİDÜL-HƏRAMDA İMAMLAR TƏYİN EDİLDİ

 

 ayə(lər)

 nə axtarırsınız?

 
FƏCR [ 2 rükət ]05:50
GÜNƏŞ07:20
ZÖHR [ 4 rükət ]12:54
ƏSR [ 4 rükət ]15:59
MƏĞRİB [ 3 rükət ]18:28
İŞA [ 4 rükət ]19:53
GECƏYARI00:09
Aylıq təqvim

«Çünki namaz möminlərə müəyyən vaxtlarda fərz edilmişdir»
[ ən-Nisa, 103 ]
VideoTube
Audioteka